Авторський нагляд

SERVICE OVERVIEW

Авторський нагляд – це контроль, який здійснюють розробники затвердженого проекту або вповноважені ними люди під час будівництва об’єкта архітектури. Мета авторського нагляду – забезпечити відповідність виконаних будівельних робіт проектної документації.

Наші спеціалісти здійснюють авторський нагляд під час будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту протягом усього періоду будівництва і під час здавання в експлуатацію. Це забезпечує повну відповідність зведеного об’єкта розробленому проекту та втілення в реальність ідеї забудовника. 

Група авторського нагляду здійснює такі види робіт:

  • відвідування об’єкта за планом або на вимогу та ведення журналу з описом результатів авторського нагляду (фіксація відступів від проектних рішень, заборона застосування конструкцій, деталей, матеріалів, устаткування, яке не відповідає проектним рішенням, законодавчим нормам і будівельним стандартам);
  • коригування проектних рішень відповідно до норм, які набули чинності вже після затвердження проектної документації;
  • забезпечення дотримання основних характеристик конструкцій, матеріалів і виробів на об’єкті будівництва;
  • перевірка відповідності виконання будівельних робіт і виявлення відхилень від проектної документації;
  • перевірка результатів усунення виявлених під час авторського нагляду недоліків;
  • участь у процесі приймання збудованих конструкцій та надання замовнику рекомендацій щодо проведення додаткових випробувань конструкцій, матеріалів (у разі необхідності).