Проектна документація

SERVICE OVERVIEW

Створюємо робочу документацію Конструктивного розділу на стадіях “П” (Проект), “РП” (Робочий проект), “РД” (Робоча документація).
 • Стадія ПРОЕКТ «П» розробляється для визначення містобудівних, художніх, архітектурних, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта, кошторису і техніко-економічних показників.

 • Стадія РОБОЧИЙ ПРОЕКТ «РП» є інтегрувальним етапом і складається з затверджувальної частини та робочих креслень. Затверджувальна частина містить пояснювальну записку та підлягає погодженню й експертизі.

 • Стадія РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ «РД» розробляється для проведення будівельно-монтажних робіт і містить робочі креслення відповідно до вимог нормативних документів.

Конструктивний розділ містить конструктивні рішення для забезпечення необхідної міцності, стійкості та довговічності будівлі загалом та окремих її конструктивних вузлів, елементів і деталей в процесі будівництва та експлуатації. Основною метою конструктивних рішень є оптимізація використання несучої здатності конструкцій будівлі. Конструктивний розділ включає:

 • загальні дані про проект;
 • розрахунки, схеми фундаментів, схеми каркасів;
 • розрізи;
 • схема розташування перекриттів;
 • монолітні ділянки;
 • схема системи даху;
 • схема розташування балок;
 • основні конструктивні вузли та деталі;
 • специфікації;

Розробку проектної документації треба довіряти виключно професіоналам, адже від цього залежить безпека та експлуатаційні характеристики об’єкта будівництва.